Company Secretary/Compliance Officer

Mr. S.K.Shukla

Registered Office:

Shervani Nagar |Sulem Sarai| Harwara | Prayagraj
Uttar Pradesh | India | PIN-211015

Phone: +91-7311128115

Fax: +91-532-2436928

Email Id: shervaniind@rediffmail.com